FNs spesialekspert på bosetting

E-post
srhousing@ohchr.org

Om aktøren

FNs spesialekspert på bosetting (United Nation’s Special Rapporteur on adequate housing) er en uavhengig ekspert oppnevnt av FNs menneskerettighetsråd. Vervet er underlagt OHCHR (The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights). En uavhengig ekspert er opptatt av at alle skal ha en egnet bolig for å kunne sikre en normal levestandard og hindre diskriminering og sikre menneskerettighetene. En bolig er en rettighet, ikke en vare. 

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

FNs spesialekspert på bosetting skal rapportere om spesielle forhold i enkeltland og se på problemstillinger rundt menneskerettighetene. Fokus er hvordan den internasjonale menneskerettighetsnormen på retten til bolig kan omdannes til nasjonal politikk og lovgivning. Spesiell oppmerksomhet gis til sårbare grupper som kvinner, funksjonshemmede, arbeidsmigranter, urfolk og vanskeligstilte.  

Lenke til mer informasjon

http://www.ohchr.org/

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon