FEANTSA

E-post
information@feantsa.org

Om aktøren

FEANTSA står for the European Federation of National Organisations Working with the Homeless. FEANTSA ble etablert i 1989, og de har over 130 medlemsorganisasjoner fra 30 land. De fleste av medlemsorganisasjonene er nasjonale eller regionale organisasjoner.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

FEANTSA er den eneste europeiske NGO (ikke-statlig organisasjon) som kun jobber med kampen mot bostedsløshet. Målet er å gjøre slutt på bostedsløshet i Europa. På FEANTSA sine nettsider finner du blant annet informasjon om:

  • Hva andre land gjør i arbeidet med bostedsløse
  • Systemer for å telle bostedsløse
  • Definisjon av bostedsløse
  • Verktøy på hvordan man kan arbeide med bostedsløse
  • Ulike nasjonale strategier i arbeidet med bostedsløse
  • Erfaringsutveksling fra andre land
  • Forskning
  • Informasjon om ulike typer konferanser og møteplasser

Lenke til mer informasjon

http://www.feantsa.org/

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon