Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Forkortelse
SFI
E-post
sfi@sfi.dk

Om aktøren

SFI er det største danske forskningsmiljøet på velferdsområdet, og de samarbeider tett med ulike fagmiljø ved ulike universitet. De forsker innenfor temaene

  • sysselsetting og arbeidsmarked
  • barn, unge og familie
  • velferdssamfunn og velferdstjenester
  • skole og utdannelse
  • utsatte grupper
  • eldres levekår

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Under temaet velferdssamfunn og velferdstjenester forsker de blant annet på boligforhold, utsatte boligområder og sosioøkonomiske aspekter ved boligmarkedet, og innbyggernes tilgang på velferdstjenester, sosial mobilitet og frivillig arbeid.

Lenke til mer informasjon

http://www.sfi.dk/

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon