Børne- og Socialministeriet

Forkortelse
SM
E-post
sm@sm.dk

Om aktøren

Børne- og Socialministeriet i Danmark har det overordnede ansvar for sosiale tjenester inkludert dagtilbud og familierett. De har ansvar for kommunal innsats overfor barn, unge og voksne, sårbare grupper og personer med psykisk og fysisk nedsatt funksjonsevne. Andre ansvarsområder er adopsjon og foreldremyndighet.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Departementet er ansvarlig for sosiale tjenester og familie og oppvekst. 

Lenke til mer informasjon

http://sm.dk/

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon