Utdanningsdirektoratet

Forkortelse
Udir
E-post
post@udir.no

Om aktøren

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Utdanningsdirektoratet er delegert den overordnede nasjonale, faglige myndigheten for tilsynsarbeid ved barnehager og skoler, som er viktige institusjoner i boområdene.

Det er fylkesmannsembetene som fører tilsyn med offentlige skoleeiere og skoler og med kommunen som barnehagemyndighet. Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med private skoler.

Relevante lover aktøren forvalter

  • Barnehageloven
  • Opplæringsloven

Lenke til mer informasjon

Mer om utdanningsdirektoratet

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon