Kulturdepartementet

Forkortelse
KUD
E-post
postmottak@kud.dep.no

Om aktøren

Departementet har ansvar for kultur-, likestilling og diskriminering-, medie-, idretts- og pengespill- og lotterisaker og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

KUD har ansvar for likestilling- og diskrimineringslovgivningen, som også skal hindre diskriminering på boligområdet.

Relevante lover aktøren forvalter

Likestillings- og diskrimineringslovgivning forvaltes av KUD og skal hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, religion og livssyn. Ikke-diskrimineringlovgivningen  gjelder også for boligområdet.

Lenke til mer informasjon

Kulturdepartementet

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon