Barne- og familiedepartementet

Forkortelse
BFD
E-post
postmottak@bfd.dep.no

Om aktøren

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk. 

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

BFD sitt ansvar på boligområdet knyttes til barnevern, krisesentre og sentre for enslige mindreårige flyktninger under 15 år.

Lenke til mer informasjon

Barne- og familiedepartementet

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon