Husleietvistutvalget

Forkortelse
HTU

Om aktøren

Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag med hjemmel i husleieloven § 12-5. HTU kan også behandle klager i hele Norge fra en leier som er forbruker mot en utleier som driver utleie som næringsvirksomhet.


Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Husleietvistutvalgets saklige arbeidsområde gjelder leie av bolig. Leieboligen må ligge innenfor deres geografiske arbeidsområde, og tvistesakene kan for eksempel dreie seg om depositum, skyldig leie, erstatninger for skade og mangler, oppsigelse, leiesum etc. Saker kan behandles her uansett om utleieren eller leieren er et selskap eller en privatperson.

Det er leie-boligens adresse som bestemmer hvor saken skal behandles, ikke hvor partene bor. Ligger boligen i fylkene Oslo, Akershus, Hordaland, Trøndelag, er Husleietvistutvalget rett klagested. Ligger boligen i et annet fylke, skal forliksrådet behandle saken, unntatt hvis klager er leier og innklagede er næringsdrivende utleier. 

Relevante lover aktøren forvalter

Lenke til mer informasjon

Husleietvistutvalget