Frivillighet Norge

E-post
post@frivillighetnorge.no

Om aktøren

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Det arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk som skal sikre vekst og utvikling i frivilligheten, en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og spiller en viktig rolle på velferdsområdet.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Frivilligheten spiller en avgjørende rolle i den norske velferdsmodellen og jobber aktivt innenfor flere av velferdsområdene. Viktige områder er pleie, omsorg, besøksordninger og mange typer bomiljøarbeid som fellesskapstiltak, arrangementer, hagearbeid, gartnerhager og deltagelse i lag og foreninger.

Lenke til mer informasjon

Frivillighet Norge

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon