Forstå sammenhengen

Her finner du informasjon som vil være nyttig for å få en oversikt over boligsosialt arbeid og en innføring i noen sentrale tema.