Eksterne nyheter

Boligprisene er rentejokeren

Økende boligpriser kan presse Norges Bank til å heve renten før 2022, mener SSB-forsker Thomas von Brasch.

P4 Nyheter 05.06.2020 08:00

noe tror han var en ganske provoserende at det røykes det i dag ligger om ikke jeg i dag en. Likevel heller han er for å høre at det ikke med noen få meter hvis...

Disse husene får stå

Småhusene i Pilotveien i Kristiansund har fram til nå hatt en midlertidig tillatelse. Nå blir de værende på permanent basis.

Klar for ny utfordring

Ny leder for flyktningtjenesten: Tonje Barbro Sommerset har 14 år bak i seg i Utlendingsdirektoratet. Nå har hun hoppet på nye utfordringer som leder i...

SOSIALHJELP SKAL VURDERES PÅ NYTT

Kommunens fagfolk mener kostnadene kan stige med om lag 500 millioner kroner i året. Byrådet vil vurdere sosialhjelpssatsene.

Endelig er planen for Moseidmoen klar

Etter flere års planlegging, legger nå rådmannen fram reguleringsplanen for Moseidmoen til politisk behandling. Han foreslår blant annet inntil 17 meter...

Prisvekst tross korona

Det omsettes færre boliger, men prisene holder seg oppsiktsvekkende bra. Usikkerhet knyttet til egen økonomi og framtidsutsikter veies opp av rekordlav...

Overrasket over stor prisvekst

Meglerne er optimister på boligprisenes vegne Den varslede nedgangen i boligmarkedet ser ikke ut til å treffe. I stedet kommer den sterkeste oppgangen i en mai...

Bankene sliter fremdeles med coronaprising

Høyere risikopåslag enn ved årets begynnelse BANK: Selv om pengemarkedsrentene har falt og kapitalmarkedene er i ferd med å normaliseres, er det likevel langt...

Lever godt uten nye boligprosjekter i år

Bilfamilie har eiendomsverdier for 12,9 milliarder Møller Eiendom rakk å ferdigstille kjempeprosjektet Harbitz Torg i Oslo før coronakrisen inntraff. Nå er det...

- Nødvendig med nedbemanning

Kommunedirektøren: Kommunedirektøren mener innsparingstiltakene i Nore og Uvdal krever oppsigelser, men det har politikerne foreløpig sagt nei til.

Dagsavisen 2020-06-05 Side 18-19

18 FREDAG 5. JUNI 2020 NYHETER Her dør 90 prosent koronasyke på sykehuset Koronakrisen har rammet Brasil hardt. Landet har nå den høyeste dødsraten per døgn i...

Fraråder plassering på Slettebø

Det nye aktivitetssenteret for utviklingshemmede i Eigersund bør likevel ikke plasseres i Slettebø-området, slik planen har vært fram til nå. Rådmannen mener...

Norsk Ukeblad 2020-06-05 Side 22-23

Hjelper dem som trenger litt varme Det er ofte lite som skal til for å gjøre en stor forskjell, mener Elisabeth (58). Hun er primus motor blant frivillige som...

Fremtiden 2020-06-05 Side 18-19

18 FREDAG 5. JUNI 2020 NYHETER Her dør 90 prosent koronasyke på sykehuset Koronakrisen har rammet Brasil hardt. Landet har nå den høyeste dødsraten per døgn i...

Dagbladet 2020-06-05 Side 20-21

20 NYHET fredag 5. juni 2020 «MANGE VIL DERMED HA GODE MULIGHETER TIL Å KUNNE LEGGE TIL SIDE FERIEPENGENE TIL SPARING.» HALLGEIR KVADSHEIM, økonomiekspert...