Husbankens-kommuneprogram

Digitalt førstevalg

Digitalisering handler om å ta i bruk ny teknologi. Det vil si å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige.

Digitalt førstevalg er et viktig og prioritert effektiviseringstiltak fra regjeringens side. Det innebærer god tilgjengelighet på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for kommunikasjon med kommunene og brukerne av våre tjenester.

En enklere hverdag og økt effektivitet
Internett og digitalisering har de siste 20 årene forandret samfunnet på en grunnleggende måte. En digital forvaltning skal gi bedre tjenester til brukerne gjennom enklere søknadsprosesser og raskere svar. Fra en sak starter når søknad sendes inn, til vedtak er fattet, skal det føre til effektiv saksbehandlingen og gjøre tjenestene mer brukervennlige. Digitalisering gir et betydelig innsparingspotensial, og på den måten kan ressurser frigjøres og omdisponeres.

For å lykkes med å få alle til å bruke nye løsninger er det viktig at det legges til rette for veiledning. Kommunen bør innrette sitt kundemottak slik at det oppmuntrer til bruk av elektroniske løsninger og slik at de tilbyr god veiledning når det er nødvendig.

Husbanken har innført e-søknad for bostøtte, startlån og tilskudd til etablering. Ny saksbehandlingsløsning for startlån og tilskudd, StartSkudd, kan du lese mer om her. Det er StartSkudd kommunene må benytte seg av når de behandler elektroniske søknader. I perioden frem til 2020 kan kommuner benytte sitt eget saksbehandligssystem eller StartSak, for å behandle manuelle saker. Fra 2020 er det kun mulig å søke elektronisk, og StartSkudd blir derfor obligatorisk i alle kommuner som tilbyr startlån og tilskudd.