Bli kjent med Veiviseren

Ta en tur i løsningen og bli kjent med den. 

I Veiviseren får du «steg for steg»-veiledning for mange av oppgavene en kommune har innenfor de boligsosiale områdene og temaene.

Du finner mange arbeidsprosesser som kan være til god støtte for deg og kan se eksempler på hvordan andre kommuner har gjennomført tiltak og prosesser.

I tillegg har du en samlet oversikt over alle de ulike aktørene og deres ansvarsområder. 

Bli kjent med Veviseren.

 

Fortell oss gjerne hva som kan gjøres bedre også.

Vi ønsker å gjøre Veiviseren til et enda bedre verktøy for deg.

For å få til det er dine forslag viktige for oss. 

Gi oss ditt innspill!

De beste innspillene er dessuten med i trekningen av 10 Flax-lodd hver måned. 

I mai trekker vi ut en vinner av en iPad Mini blant alle innsendte bidrag.