Nytt i veiviseren

Nøkler til egen bolig - individuelt kurs

Nøkler til egen bolig – individuelt kurs med attest. Nøkler til egen bolig er et kurs for deg som vil lære mer om å finne egen bolig, hvordan leie eller kjøpe...

Nøkler til egen bolig - undervisning

Nøkler til egen bolig er et kurs som Husbanken og IMDi har laget i samarbeid med flere kommuner, Leieboerforeningen, Boligbygg, Boligskolen SAFIR og Mediafarm....

Gullhella omsorgsboliger i Asker

Gullhella er et boligtilbud for eldre med omfattende hjelpebehov. Omsorgsboligene har høy kvalitet, og de kan omgjøres til sykehjem ved endret...

7. Dimensjoneringsgrunnlag

Dimensjoneringsgrunnlaget angir Husbankens minimumsmål (omsorgsstandard) som Husbanken legger til grunn for prosjektering av omsorgsboliger og sykehjem....

Personer med demens

Tilrettelegging for personer med kognitiv svikt er et generelt krav ved planlegging av omsorgsboliger og sykehjem, og er beskrevet tidligere i veilederen.

Eldre

Antallet eldre over 80 år vil øke betydelig fra rundt år 2020. Selv om de fleste eldre mottar nødvendige tjenester i eget hjem,...

4. Grunnleggende krav ved planlegging

I dette legger Husbanken krav i egne retningslinjer samt krav som er fastsatt av andre og må anses som basis for bygging av denne type bygninger som...

1. Bakgrunn

Intensjonen med denne veilederen er at den skal hjelpe kommuner og andre aktører i bransjen med å etablere gode løsninger.

Kampen Omsorg+

Kampen Omsorg+ er et relativt nytt type tilbud. Boligene er samlokalisert rundt store fellesareal, kafé og areal til andre aktiviteter. Det har en...

Bolig, helse og sosial ulikhet

Rapporten drøftar korleis faktorar som inneklima, eige- og leigetilhøve, plassering, nabolagsprofil med vidare kan ha tyding for helse, og...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

Helhetlig lokal planlegging er avgjørende for at kommunene skal kunne utnytte virkemidlene og ressursene på velferdsområdet effektivt, og...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I arbeidet med den helhetlige boligplanen må kommunen vurdere om den har jobbet systematisk med bolig og velferdspolitiske spørsmål...

Innovasjon i boligsosialt arbeid

Fremtidens velferdssamfunn vil kreve fornyelse, forbedring og innovasjon. De nye samfunnsutfordringene vi står overfor krever nye tverrfaglige samarbeid...

Bygge og/eller oppgradere

Det forutsettes at det er gjort en kartlegging av boligbehov, at det foreligger nødvendige vedtak i investeringsbudsjett og en økonomi- og...

Bygge og/eller oppgradere

Forprosjektfase; plantegninger og eventuelt usikkerhetsanalyse utarbeides og sendes til politisk behandling. Dialog med Husbanken. Søke og motta vedtak...