Eksempler og erfaringer

Søk i eksempler

Forstå helheten

Planlegge, lede og utvikle

Støtte i arbeidsprosess

Hold deg oppdatert

Velg ønsket tema og legg igjen e-postadresse, så får du beskjed om nytt, aktuelt innhold

Velg tema

Gi oss innspill

Har du generelle tilbakemeldinger på Veiviseren eller til strategien Bolig for velferd? Vi vil gjerne høre fra deg.

Gi innspill

Tiltaksplan 2017 for Bolig for velferd er klar.

Dette er en felles tiltaksplan for 2017 som forplikter de samarbeidende direktoratene i strategien Bolig for velferd. Disse er Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Helsedirektoratet (Hdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Husbanken.

Les planen.
Se alle